Kort #33447

 " J u'n _k e r, Bengt l)1
' 1913— ' . Dir. S.t. rådman Gunnar J. 0 Maja Rising.
G. 1940 m. fil. mag. Karin Stensland (1916- ).
Fc (Fc 1 foto Karl Hernried, neg, 1956)

Information

Kortnr:
33447
Låda:
45 JU-KH
Text:

" J u'n _k e r, Bengt l)1
' 1913— ' . Dir. S.t. rådman Gunnar J. 0 Maja Rising.
G. 1940 m. fil. mag. Karin Stensland (1916- ).
Fc (Fc 1 foto Karl Hernried, neg, 1956)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort