Kort #33407

 rJungbeck,Gerda
Se: Carlander, Gerda

Information

Kortnr:
33407
Låda:
45 JU-KH
Text:

rJungbeck,Gerda
Se: Carlander, Gerda

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort