Kort #34143

 Keiller, Alexander
1852 - 1918

Civilingenjör och godsägare.
Fa ; LS, %

Information

Kortnr:
34143
Låda:
45 JU-KH
Text:

Keiller, Alexander
1852 - 1918

Civilingenjör och godsägare.
Fa ; LS, %

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort