Kort #34324

 - Keyser, Augusta
1834 gift med Claes Theodor Gusfaf Keyser.
Se: Elliot.

Information

Kortnr:
34324
Låda:
45 JU-KH
Text:

- Keyser, Augusta
1834 gift med Claes Theodor Gusfaf Keyser.
Se: Elliot.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort