Kort #33501

 1
Jägerbäck, Gösta
Major. Med i statens Högertrafikkommission.
SV.Portr.sam1. Fc1029

Information

Kortnr:
33501
Låda:
45 JU-KH
Text:

1
Jägerbäck, Gösta
Major. Med i statens Högertrafikkommission.
SV.Portr.sam1. Fc1029

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort