Kort #33899

 £w0'£1wwäw»& wdgwivåwA/Jufm-
W ewa” År - ,
51523, yang??? WH

Information

Kortnr:
33899
Låda:
45 JU-KH
Text:

£w0'£1wwäw»& wdgwivåwA/Jufm-
W ewa” År - ,
51523, yang??? WH

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort