Kort #34168

 Kellgren, Clara Christina
Se: Lidmark, Clara Christina

Information

Kortnr:
34168
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kellgren, Clara Christina
Se: Lidmark, Clara Christina

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort