Kort #33694

 **"w *!
rx a 1 6 n, Thorsten Wilhelm?

1860-1925. vrhäradahävi., kronofogde. S.t.med.dr.Fram

A.K.(1818—84) .. h.1:a h. Maria J.E.Malnerfelt(1850-

67). G.1889 .. K.S.Ch.(Karin) Nordencreutz(1864- )

Fa

Information

Kortnr:
33694
Låda:
45 JU-KH
Text:

**"w *!
rx a 1 6 n, Thorsten Wilhelm?

1860-1925. vrhäradahävi., kronofogde. S.t.med.dr.Fram

A.K.(1818—84) .. h.1:a h. Maria J.E.Malnerfelt(1850-

67). G.1889 .. K.S.Ch.(Karin) Nordencreutz(1864- )

Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort