Kort #33410

 F W
, Jungbeck, Christian Oscar
! (1815—1894). Vagnfabr. Gift 1841 m Marie Sophie
Bäckgren (1815—1868).
Faï,l. , _ - ;:=.;wf - —

Information

Kortnr:
33410
Låda:
45 JU-KH
Text:

F W
, Jungbeck, Christian Oscar
! (1815—1894). Vagnfabr. Gift 1841 m Marie Sophie
Bäckgren (1815—1868).
Faï,l. , _ - ;:=.;wf - —

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort