Kort #33907

 Afa?” /90/ . ' . ),
Z/Z/t Åfä/Ä/ ..., 4 ;

Information

Kortnr:
33907
Låda:
45 JU-KH
Text:

Afa?” /90/ . ' . ),
Z/Z/t Åfä/Ä/ ..., 4 ;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort