Kort #34163

 Wåge

' mæj/ (;>/pw)!

%$, / ' '%Vf” wwf
%% (, f Hm”

____'______

Information

Kortnr:
34163
Låda:
45 JU-KH
Text:

Wåge

' mæj/ (;>/pw)!

%$, / ' '%Vf” wwf
%% (, f Hm”

____'______

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort