Kort #33852

 r ï
: K & rlander, Eva Hildegard Catharina
_ Se: Hasselrot, Eva Hildegard Cath. 3

Information

Kortnr:
33852
Låda:
45 JU-KH
Text:

r ï
: K & rlander, Eva Hildegard Catharina
_ Se: Hasselrot, Eva Hildegard Cath. 3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort