Kort #33908

 rKarlsson,Ånders 1
1862- . Överlärare, rikedagsman.
Sv.portr.sam1. P 255 s.2,r.8

Information

Kortnr:
33908
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKarlsson,Ånders 1
1862- . Överlärare, rikedagsman.
Sv.portr.sam1. P 255 s.2,r.8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort