Kort #33930

 | %cvva/öml %%
I * tfix. &nu/&, Vi?
.

Information

Kortnr:
33930
Låda:
45 JU-KH
Text:

| %cvva/öml %%
I * tfix. &nu/&, Vi?
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort