Kort #33996

 Karlsson, Lisa

(188 - ). Elev vid Lärarinnesem. i Sthlm
08 1904—05.

Fa

Information

Kortnr:
33996
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlsson, Lisa

(188 - ). Elev vid Lärarinnesem. i Sthlm
08 1904—05.

Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort