Kort #34246

 . / , - _) __ ___"
. r / (_ _
£t;./ng? W/f, /J37/Ålf/6.
J. '

t !
1
t ;
%
. i
[ . 1

Information

Kortnr:
34246
Låda:
45 JU-KH
Text:

. / , - _) __ ___"
. r / (_ _
£t;./ng? W/f, /J37/Ålf/6.
J. '

t !
1
t ;
%
. i
[ . 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort