Kort #34024

 1
rKarlsson,Signe
1900- . Fil.kand. Dtr t. källarmäst. Alfred K. o.
Hilda Wester. G.1927 m. prof. Karl D.R.Myrbäck(1900-
Sv.portr.sam1. Fc 815

Information

Kortnr:
34024
Låda:
45 JU-KH
Text:

1
rKarlsson,Signe
1900- . Fil.kand. Dtr t. källarmäst. Alfred K. o.
Hilda Wester. G.1927 m. prof. Karl D.R.Myrbäck(1900-
Sv.portr.sam1. Fc 815

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort