Kort #33695

 rx, & 1 i n, Beda
g.E11berg
Fa

Information

Kortnr:
33695
Låda:
45 JU-KH
Text:

rx, & 1 i n, Beda
g.E11berg
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort