Kort #33829

 . h)??-
71. AM:- %u.—7 /*/9X-/'/57,— ”(%/7117 !, 0/70 _
, f) FF. AB. ,
Boo von Malmborg uppger i aug. 1945, att det enda auten-
tiska porträttet av Karl Knutsson är Bernt Notices poly-
kroma trästatyett å Gripsholm. Bra reproduktioni:
Gripsholm. Slottet och dess samlingar 1537-1957. Sthlm
1937. P1. efter 8. 128. A.B.
. Sv. saml. Googr. Sv.
& . Södermanland

Information

Kortnr:
33829
Låda:
45 JU-KH
Text:

. h)??-
71. AM:- %u.—7 /*/9X-/'/57,— ”(%/7117 !, 0/70 _
, f) FF. AB. ,
Boo von Malmborg uppger i aug. 1945, att det enda auten-
tiska porträttet av Karl Knutsson är Bernt Notices poly-
kroma trästatyett å Gripsholm. Bra reproduktioni:
Gripsholm. Slottet och dess samlingar 1537-1957. Sthlm
1937. P1. efter 8. 128. A.B.
. Sv. saml. Googr. Sv.
& . Södermanland

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort