Kort #33698

 !., "4 _, . ^n (» '_') 341 ral "- "'l-"ï "F. ; T (3 (Ti ;: ." »
A* C- ... 1 . >." ; J.; PL x) .- ' , .L.' «. '
T - . o
^ w» " * 7-1
se: Heibe_

Information

Kortnr:
33698
Låda:
45 JU-KH
Text:

!., "4 _, . ^n (» '_') 341 ral "- "'l-"ï "F. ; T (3 (Ti ;: ." »
A* C- ... 1 . >." ; J.; PL x) .- ' , .L.' «. '
T - . o
^ w» " * 7-1
se: Heibe_

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort