Kort #33440

 **1
Jungstedt, Gustaf Ludvig Nikolaus(Nils)
1851—1924. v.här.hövd.,saadsf0gde i Norrköp. S.t.
tullkontr.Johan N.J.(1807-74) o. Mathilda Sundins
(1820-72). G.1.1887 m. Anna S.Nilsson(1865-1900);
2.19o9 m. Maria Lundberg(1869-1950).
Alb.688:117

Information

Kortnr:
33440
Låda:
45 JU-KH
Text:

**1
Jungstedt, Gustaf Ludvig Nikolaus(Nils)
1851—1924. v.här.hövd.,saadsf0gde i Norrköp. S.t.
tullkontr.Johan N.J.(1807-74) o. Mathilda Sundins
(1820-72). G.1.1887 m. Anna S.Nilsson(1865-1900);
2.19o9 m. Maria Lundberg(1869-1950).
Alb.688:117

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort