Kort #33892

 'Vi **
K & rlgren, Vera
Kontorist.
Alb.759:251

Information

Kortnr:
33892
Låda:
45 JU-KH
Text:

'Vi **
K & rlgren, Vera
Kontorist.
Alb.759:251

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort