Kort #34181

 mm, =%me ( %%) fw»
amwma—muw, %, "'I-"ä at, mu,
iv?

.

Information

Kortnr:
34181
Låda:
45 JU-KH
Text:

mm, =%me ( %%) fw»
amwma—muw, %, "'I-"ä at, mu,
iv?

.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort