Kort #33347

 & %”Wh //%f»; %/f (4_
&?

Information

Kortnr:
33347
Låda:
45 JU-KH
Text:

& %”Wh //%f»; %/f (4_
&?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort