Kort #33632

 V i,*
K & eding, Carl Fredrik August
1817—1891, skrädd.mäst. i Stockholm
Sn

Information

Kortnr:
33632
Låda:
45 JU-KH
Text:

V i,*
K & eding, Carl Fredrik August
1817—1891, skrädd.mäst. i Stockholm
Sn

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort