Kort #33816

 rKariell,Maria 1
Se: Nerher;,Maria

Information

Kortnr:
33816
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKariell,Maria 1
Se: Nerher;,Maria

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort