Kort #34262

 Kerfstedt, Petrus

direktör vid Blindinstitutet, f.1842

Sv.portr.saml.P.66 Alb.472:92 Fa.
" 705z177=Fa1

Information

Kortnr:
34262
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kerfstedt, Petrus

direktör vid Blindinstitutet, f.1842

Sv.portr.saml.P.66 Alb.472:92 Fa.
" 705z177=Fa1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort