Kort #33919

 Karlson , Axel, P.

1884 -

Overkontrollant vid Sydsvenska aktiebolaget, Malmö.
Fa.

Information

Kortnr:
33919
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlson , Axel, P.

1884 -

Overkontrollant vid Sydsvenska aktiebolaget, Malmö.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort