Kort #33592

 /" ("'" C ( , ,
WW/. (zza.

Information

Kortnr:
33592
Låda:
45 JU-KH
Text:

/" ("'" C ( , ,
WW/. (zza.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort