Kort #33827

 Karl
'_—

Information

Kortnr:
33827
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karl
'_—

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort