Kort #33902

 W
%%, VM/ M— M;), Zäfvva/f/ %li/M :
på .
[9/5 7097” ”Å? = Fa Z

Information

Kortnr:
33902
Låda:
45 JU-KH
Text:

W
%%, VM/ M— M;), Zäfvva/f/ %li/M :
på .
[9/5 7097” ”Å? = Fa Z

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort