Kort #33973

 Karlsson. J ohn Valdemar
Landsfiskal i Hallsberg. 1882-
AB. x.

Information

Kortnr:
33973
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlsson. J ohn Valdemar
Landsfiskal i Hallsberg. 1882-
AB. x.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort