Kort #34027

 'Wfänd __,_____.,____ _, __ _M._.._____
Zj. . »
O

Information

Kortnr:
34027
Låda:
45 JU-KH
Text:

'Wfänd __,_____.,____ _, __ _M._.._____
Zj. . »
O

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort