Kort #34140

 Keij 5 e r , Maria Magdalena (Mglla)
Se: Kierrmlf, H.M. (Malla)

Information

Kortnr:
34140
Låda:
45 JU-KH
Text:

Keij 5 e r , Maria Magdalena (Mglla)
Se: Kierrmlf, H.M. (Malla)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort