Kort #33666

 Kaijser, Gustaf Alfred" _   "
Kapten i trängehs reserv. 1872-
AB

Information

Kortnr:
33666
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kaijser, Gustaf Alfred" _ "
Kapten i trängehs reserv. 1872-
AB

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort