Kort #34210

 %2467L6/ W
&
.

Information

Kortnr:
34210
Låda:
45 JU-KH
Text:

%2467L6/ W
&
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort