Kort #34217

 V * a
Kempe, Sven Gideon Leopold
1859- . Prov.1äk. S.t.kyrkoh.Aron K.(1812-85) o.
Hedda Charl.Lundén(1855-66). G.1894 m. Anna E.Olson
(1864— ).
Sv.portr.sam1. P 334 r.15

Information

Kortnr:
34217
Låda:
45 JU-KH
Text:

V * a
Kempe, Sven Gideon Leopold
1859- . Prov.1äk. S.t.kyrkoh.Aron K.(1812-85) o.
Hedda Charl.Lundén(1855-66). G.1894 m. Anna E.Olson
(1864— ).
Sv.portr.sam1. P 334 r.15

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort