Kort #33844

 , 2. &
VAA _,

Earl XV
Ett uqikt Peto av C i Vichy 1867. Repr. i Saisoven 1918,
447.
Karl xv med familj Fa SV-P-A-
Album 8'"'Z:51,*;5:O:'i6 , gggz/lå
Hamm.sk. (Album 1s7) '
Kungl.Saml. FC Sv.portr.saml. Fc129(m.off.SY%% w

, Mårb. stift. alb., stora: 85 g.,
Sv. portr. saml, Fa 92. Alb. 808 (:Fa Ba)

Information

Kortnr:
33844
Låda:
45 JU-KH
Text:

, 2. &
VAA _,

Earl XV
Ett uqikt Peto av C i Vichy 1867. Repr. i Saisoven 1918,
447.
Karl xv med familj Fa SV-P-A-
Album 8'"'Z:51,*;5:O:'i6 , gggz/lå
Hamm.sk. (Album 1s7) '
Kungl.Saml. FC Sv.portr.saml. Fc129(m.off.SY%% w

, Mårb. stift. alb., stora: 85 g.,
Sv. portr. saml, Fa 92. Alb. 808 (:Fa Ba)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort