Kort #34226

 nempff,Anna 1
Se: Grönstedt, Anna

Information

Kortnr:
34226
Låda:
45 JU-KH
Text:

nempff,Anna 1
Se: Grönstedt, Anna

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort