Kort #33528

 rJärnland, Ture Henning
1907- . Byrådir. v. Kung1.Fortifik.förv.
Alb.655/7 s.15

Information

Kortnr:
33528
Låda:
45 JU-KH
Text:

rJärnland, Ture Henning
1907- . Byrådir. v. Kung1.Fortifik.förv.
Alb.655/7 s.15

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort