Kort #33961

 rKarlsson,Hulcla. W
fo 031881
Se: Vinter, Hulda
Fa

Information

Kortnr:
33961
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKarlsson,Hulcla. W
fo 031881
Se: Vinter, Hulda
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort