Kort #33665

 rKaijser,Kurt 1
* f.1908
M.D., Överläkare vid Centæallasarettet i Eskils-
tuna.
Fc
O
l

Information

Kortnr:
33665
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKaijser,Kurt 1
* f.1908
M.D., Överläkare vid Centæallasarettet i Eskils-
tuna.
Fc
O
l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort