Kort #34318

 K e y - Äberg, Sandro fx
f.

Författare.

Fc P ,

Information

Kortnr:
34318
Låda:
45 JU-KH
Text:

K e y - Äberg, Sandro fx
f.

Författare.

Fc P ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort