Kort #33712

 Kallenberg, Frithiof Kristian Magnus
Hovrättsråd. F.1858 15/5 1 Malmö

G.1888 m.M.A.Elisabeth Lewenhagen (1862- ).
Fa

Information

Kortnr:
33712
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kallenberg, Frithiof Kristian Magnus
Hovrättsråd. F.1858 15/5 1 Malmö

G.1888 m.M.A.Elisabeth Lewenhagen (1862- ).
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort