Kort #33354

 &??? AB.
& .

Information

Kortnr:
33354
Låda:
45 JU-KH
Text:

&??? AB.
& .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort