Kort #33981

 *
Karlsson, Karl August *
(1886-1941). Förbundsordförande, riksdagsman.
End.neg ur: Svenska Folkrörelser I, s. 622

Information

Kortnr:
33981
Låda:
45 JU-KH
Text:

*
Karlsson, Karl August *
(1886-1941). Förbundsordförande, riksdagsman.
End.neg ur: Svenska Folkrörelser I, s. 622

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort