Kort #34103

 , 3(M/fW?/LQ/m/ iuba
H
L .

Information

Kortnr:
34103
Låda:
45 JU-KH
Text:

, 3(M/fW?/LQ/m/ iuba
H
L .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort