Kort #33608

 (_
%'Maf/r-Gf/ W/fffgd. ()./?ääx. i
: följ g

Information

Kortnr:
33608
Låda:
45 JU-KH
Text:

(_
%'Maf/r-Gf/ W/fffgd. ()./?ääx. i
: följ g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort