Kort #33993

 rKarlsson,Lars
KB
Alb.660

Information

Kortnr:
33993
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKarlsson,Lars
KB
Alb.660

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort