Kort #33936

 , Karïsson, Enuny. ' - _
, Frk. Svensk F*il'staré i maskinskïrivningfl1925—1936.
Fortfarande (1954) resultatet oslaget. 1898—

Information

Kortnr:
33936
Låda:
45 JU-KH
Text:

, Karïsson, Enuny. ' - _
, Frk. Svensk F*il'staré i maskinskïrivningfl1925—1936.
Fortfarande (1954) resultatet oslaget. 1898—

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort